Bilreparationer inför och på tävling

Bilreparationer inför och på tävling

När man deltar i olika motorsporter kan man inte bortse från att saker och ting då och då går sönder. Det kan vara något som helt enkelt inte tål värme, en del som lossnar eller så krockar man. Ibland kan man åtgärda saken på plats, ibland inte. Om man precis har köpt...
Regler inom sporterna

Regler inom sporterna

Olika motorsporter har olika regler. Generellt sett kan man säga att de vanliga trafikreglerna till en viss del gäller även här. När en röd lampa lyser ska föraren stanna bilen och stå stilla, vid grönt är det okej att köra och så vidare. På banan finns det dock en...
Huvudtrauma

Huvudtrauma

Hjälm är en obligatorisk del inom de allra flesta motorsporter. Trots det sker det att tävlande inom motorsporter får olika huvudskador. Det kan röra sig om sår, skrap eller om hjärnskakningar. Men när är det dags att söka vård för en huvudskada? Små sår Om man har...
Individuell utrustning i bilen

Individuell utrustning i bilen

När man tävlar i motorsport finns det en hel del utrustning som sitter kvar i fordonet om det säljs. Men vissa saker utformas speciellt efter föraren och denna kan därför välja att behålla dem och be bilens nya ägare om att ta med egna delar. Men vilka delar rör det...
Hjälm

Hjälm

Hjälm är obligatoriskt inom motorsport och alla förare samt passagerare ska ha hjälm när de tävlar i Sverige. Även förare från utlandet måste följa de här reglerna och det finns inga undantag. I täckta bilar får man ha en hjälm som inklusive visir med mera väger max...
Divi