Hjälm är en obligatorisk del inom de allra flesta motorsporter. Trots det sker det att tävlande inom motorsporter får olika huvudskador. Det kan röra sig om sår, skrap eller om hjärnskakningar. Men när är det dags att söka vård för en huvudskada?

Små sår

Om man har fått ett sår i huvudet och det är djupt bör man alltid söka vård. Det kan finnas inre skador som inte syns. Dessutom kan det hända att smuts sitter fast i såret och det behöver tas bort. Inte sällan måste sår i huvudet även sys då de kan blöda ganska kraftigt.

Hjärnskakning

Slår man i huvudet rejält finns det alltid en risk att man drabbas av en hjärnskakning som kan vara mer eller mindre allvarlig. Ibland blir man medvetslös ett tag, men så behöver inte vara fallet. Om man mår illa, ser konstigt eller liknande bör man alltid kontakta sjukvården. Överlag kan det vara klokt att besöka en vårdcentral eller akutmottagning om man misstänker en hjärnskakning. Ibland kan den vara så pass kraftig att man behöver stanna på sjukhuset för observation. Det kan också vara så att det uppstår någon blödning eller liknande inne i huvudet.

Divi