Huvudtrauma

Huvudtrauma

Hjälm är en obligatorisk del inom de allra flesta motorsporter. Trots det sker det att tävlande inom motorsporter får olika huvudskador. Det kan röra sig om sår, skrap eller om hjärnskakningar. Men när är det dags att söka vård för en huvudskada? Små sår Om man har...
Divi