När en olycka inträffar inom motorsport gäller det att alla tävlande, funktionärer med mera är med på noterna. Banan kanske behöver stängas av, och eftersom farten är hög är det viktigt att man som tävlande ser till att sakta ner och köra så långt från olyckan som möjligt om man måste passera.

Vad kan man göra som tävlande?

Händer en olycka gäller det att agera snabbt. Om man inte själv är inblandad men är i närheten kan det vara bra att försöka hjälpa till om möjlighet finns. Ofta är dock personal snabbt på plats och det bästa ma kan göra då är att vara uppmärksam på flaggsignaler och annat som kan signalera för att loppet ska fortsätta, brytas eller för att alla bilar ska stanna.

Som funktionär

Ofta har man som funktionär en hel del uppgifter inom motorsport. Om det då händer en olycka kan man behöva agera lite olika beroende på vilken uppgift man har. Om man blir ombedd att göra något av banledning eller liknande är det dock alltid de uppmaningarna man ska följa i första hand även om det innebär att andra saker får vänta.

Divi