Folkrace är väl kanske den mest svenska motorsporten man kan finna. Här är det plåtkontakt, lera och stänk som gäller. Farten är begränsad men trots det är det väldigt många som vill vara med och tävla. Ett av syftena med sporten är att man ska kunna vara med i sporten även om man inte har så mycket pengar. Bilarna som är med och tävlar ska inte utrustas allt för mycket och för att förhindra det finns det en regel som säger att bilarna i de allra flesta fall ska säljas efter en tävling. Den får inte säljas för vilket pris som helst. Priset är alltid 6 500 kronor och man kan inte lägga bud på bilarna. Alla intresserade får lägga anbud på 6 500 kronor och sedan drar banansvarig lott bland anbudet. Om en förare investerat mycket pengar i bilen är det alltså inte säkert att denna får tillbaka sin investerade summa. Det som får tas bort är dock ratt, bälte och stol. Eventuell brandsläckare med mera får man också ta bort om man vill.

Flera banor i Sverige

Det finns mer än 100 olika folkracebanor i Sverige. Det finns dessutom också banor som bara ställs iordning tillfälligt. Det kan handla om en åker som ska plöjas, eller om ett kalhygge. Varje år äger mer än 450 tävlingar inom folkrace rum i Sverige och det finns med andra ord gott om möjligheter att delta i tävlingar om man så vill.

Få tag i en bil

Det finns flera möjligheter att få tag i en bil för folkrace. Det finns till exempel inte några krav på att bilen ska vara i nyskick eller liknande utan den kan vara skadad, rostig eller bara risig på insidan. Det viktiga är att den inte har vassa kanter. Det finns också en regel som säger att bilen inte får gå att köra i mer än 80 kilometer i timmen.

Inför varje tävling finns det tävlingsansvariga som går runt och tittar på bilarna. De gör helt enkelt en liten besiktning för att se till så att bilen är i tillräckligt bra skick för att tävla med. Den här besiktningen är dock inte lika noggrann som en besiktning som sker på de bilar som ska köras på allmän väg.

Om man vill köpa en bil att använda för folkrace kan ett alternativ vara att man besöker en tävlingsdag och lägger anbud på en bil där. Då får man en bra bil till ett bra pris. Om man inte har något emot att lägga ner lite arbete på bilen själv kan man också köpa bilar som varit med om lättare krockar eller äldre bilar som kanske inte går igenom en vanlig besiktning längre. Man behöver dock inte lägga ut flera tusen kronor på bilen.

Divi