Totalt grill- & eldningsförbud

Extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige.

Det råder totalt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.